Pierwsze efekty działań samorządu gminnego

W wyniku działań samorządu duża grupa przedsiębiorców z terenu Gminy Warszawa-Białołęka uczestniczyła we wrześniowych targach w Berlinie, prezentując tam swoje wyroby oraz przedkładając oferty współpracy. Wstępne porozumienie z samorządem Berlina, dzielnicy Lichtenberg zakłada, że do przedsiębiorstw działających na terenie tamtego samorządu będziemy kierowali osoby, które czasowo pozbawione są pracy. Warunkiem realizacji tego zamierzenia jest przekazanie przez Wojewodę Mazowieckiego części zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Chodzi nam przede wszystkim o to, aby do przedsiębiorstw, które zgłaszają nam chęć zatrudnienia naszych bezrobotnych, nie byli wysyłani bezrobotni nie będący mieszkańcami Gminy Warszawa-Białołęka. Już dzisiaj zgłosiła się grupa przedsiębiorstw z Berlina, która w różny sposób chce nawiązać współpracę.

Zewnętrzne i wewnętrzne bariery tworzenia i rozwoj u malej przedsiębiorczości – wyniki badań w ostrołęckim środowisku biznesu

Zrealizowanymi na przełomie marca i kwietnia 2000 r. w Ostrołęce badaniami ankietowymi barier tworzenia i rozwoju objęto łącznie 75 lokalnych przedsiębiorstw. Średni wiek badanych firm wyniósł 8 lat. Najstarsze zostały utworzone na początku lat siedemdziesiątych a najmłodsze na początku 2001 roku. Statystyczny przedsiębiorca jest mężczyzną (63%) w wieku 42 lat (najmłodszy liczył 26 lat, najstarszy – 66), legitymujący się wykształceniem wyższym lub średnim zawodowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>