Pozytywne cechy faktoringu

Uwzględniając pozytywne cechy faktoringu należy zwrócić przede wszystkim uwagę na możliwość szybkiego uzyskania środków pieniężnych za dostarczone towary (usługi), eliminowanie dzięki temu zatorów płatniczych, poprawę wskaźników ekonomicznych oraz odciążenie od czynności związanych ze ściąganiem należności od dłużników. Faktoring może mieć zatem zastosowanie szczególnie tam, gdzie firma ma stałe umowy handlowe z kontrahentami, ma nierównomiernie rozłożone zapotrzebowanie na środki pieniężne, pragnie mieć szybki dostęp do środków pieniężnych i chce zdy-scyplinować swoich kontrahentów.

Czytaj Więcej