Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

-2. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości realizuje następujące zadania: – kursy i szkolenia adresowane do potencjalnych przedsiębiorców, głównie bezrobotnych, podnoszące kwalifikacje zawodowe, przyuczające do zawodu,

– prowadzi konsultacj e indywidualne i zbiorowe, – oferuj e pomoc w opracowaniu strategii rozwoj u gospodarczego gmin.

-3. Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości – głównym celem działalności Funduszu jest aktywizacja lokalnej społeczności na polu działalności gospodarczej poprzez:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>