Oryginały faktur

Oryginały faktur trafiają do odbiorców, jedna kopia pozostaje w księgo-wości faktoranta, druga natomiast wraz z dokumentem doręczenia faktur jest przekazywana faktorowi.

Dokument doręczenia faktur ma charakter zbiorczy i obejmuje zwykle wszystkie faktury wystawione lub dostarczone z podpisem odbiorcy z danego dnia. Dokument taki zawiera m.in. nazwę klienta, jego kod, datę doręczenia i numer kolejny doręczenia, ilość faktur przedstawionych do przejęcia, ich walutę oraz łączną kwotę, a także informację o pożądanym zaliczkowaniu. W niektórych przypadkach dokument doręczenia faktur zawiera informację o dołączeniu dyskietki z protokołem przekazania. Jest to istotne dla faktoranta, stwarza bowiem szansę zmniejszenia przez faktora prowizji od kwoty składanych faktur, przy załączeniu dyskietki, np. 0,5% zamiast 0,6% wartości brutto faktur. Dokument dostarczenia faktur zawiera również informację, że zafakturowane towary zostały dostarczone i nie obejmują towarów komisowych, zaś przedłożone wierzytelności nie podlegają zakazowi

cesji, nie są i nie będą wykorzystywane jako zabezpieczenie kredytów. Jak bo-wiem wspomniano, faktor nie chce przejmować wierzytelności z góry obar-czonych ryzykiem nieściągalności. Poza już wymienionymi do takich wierzy-telności zalicza się także:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>