Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe aktywnie działają także na rzecz osób bezrobotnych. Ich rolę na tym polu ukazałam przez pryzmat jednostek działających w rejonie obsługiwanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce.

Jedną z efektywnie i dynamicznie działających organizacji jest OSTROŁĘCKI RUCH WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (ORWP) zarejestrowany w lutym 1994 r. i mający formę organizacyjno- prawną stowarzyszenia. Inicjatorami przedsięwzięcia były głównie osoby bezrobotne, pragnące poprawić swoją sytuację życiową a którym nieobojętny był los miasta i regionu. Zaangażowani w proces tworzenia ORWP mieli pełnić rolę rzeczników i reprezentantów interesów osób bezrobotnych oraz przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, służąc pomocą w reprezentowaniu interesów zainteresowanych środowisk.

Naczelnym celem działalności ORWP stały się dwa problemy – ograniczenie bezrobocia i łagodzenie jego skutków. Podstawowe zadania organizacji to:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>