Opracowanie informatora turystycznego

– opracowanie informatora turystycznego „Szlakiem Omulwi”, – przygotowanie pod potrzeby turystów pól namiotowych, przynajmniej tych, które są własnością gminy, oznakowanie najważniejszych obiektów i tras.

Wymienione zadania powinny znaleźć się w programie jako pierwszoplanowe i najpilniejsze. Turysta czy też grupa turystów powinna wiedzieć, gdzie może wypożyczyć kajak, gdzie może zaparkować swój samochód, gdzie może przenocować i w jakich warunkach, co może ciekawego zobaczyć itp. Przy założeniu wspólnej realizacji powyższych zadań nie będą one dużym obciążeniem finansowym dla poszczególnych gmin i powiatów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>