Obszar objęty tymi programami

– upowszechnienie zasad dostosowania się do wymogów i praw obowiązujących w UE. Zostały opracowane szczegółowe cele strategicznego działania i przyjęte do wspólnej koordynowanej realizacji.

W końcu 1999 r. powstały dwa duże programy inwestycyjne „NSE – pro-gram ochrony środowiska naturalnego” i „NSE – infrastruktura drogowa”.

Oto obszar objęty tymi programami z wyszczególnieniem zakresu najważniejszych inwestycji przewidzianych do realizacji w latach 2000 – 2006.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>