Obserwacja stosowanych w praktyce rozwiązań

Obserwacja stosowanych w praktyce rozwiązań wskazuje, że w przypadku faktoringu niepełnego szereg regulacji obowiązujących w przypadku niewywiązywania się dłużnika z terminów płatności, dotyczy faktoranta. Przede wszystkim zaś należy wskazać na dwie istotne kwestie.

Po pierwsze, okres, w którym faktorant jest zobowiązany do uregulowania zobowiązania wobec faktora jest zróżnicowany. Może on wynosić np. 30 dni, ale także 7, ma to często bardzo duże znaczenie z punktu widzenia płynności finansowej faktoranta, zwłaszcza w przypadku większych kwot.

Po drugie, dużym obciążeniem dla faktoranta są naliczane przez faktora odsetki. Warto zatem zadbać, aby umowa o faktoring przewidywała okres karencji w naliczaniu tych odsetek, na co niestety faktorzy nie chcą się z reguły zgadzać. Ważne jest również, aby odsetki nie były naliczane od momentu upływu terminu płatności, jeśli przypada on w dzień wolny od pracy. Stopa procentowa odsetek może być przewidziana w umowie, w przeciwnym razie stosuje się odsetki ustawowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>