Monitorowanie w faktoringu

Podstawowym celem monitoringu jest systematyczne analizowanie przez faktora prawidłowości przebiegu umowy faktoringowej. Jest to narzędzie stałej kontroli sytuacji finansowej faktoranta i jego dłużników, które – podobnie jak w umowach kredytowych – spełnia dwie podstawowe funkcje:

-1) informacyjną, umożliwiającą okresowe dostarczanie informacji doty-czących np. terminowości spłaty wierzytelności przez dłużników, ich płynności finansowej, 2) zabezpieczającą, sprowadzającą się do konkretnych działań faktora, eli-minujących skutki zakłóceń w przebiegu transakcji finansowych.

Jedną z najważniejszych czynności są przeprowadzane przez faktora okresowe analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej faktoranta i jego dłużników. Mają one na celu stałą kontrolę standingu finansowego przedsiębiorstwa i jego dłużników. Są niezbędne, jeśli faktorowi zależy na szybkim reagowaniu w przypadku symptomów pogarszania się kondycji jego klientów. Pośrednio taka sytuacja może wpłynąć na zwiększenie stosowanych przez faktora prowizji oraz przebieg dalszej współpracy. W konsekwencji w wyniku niesolidności klientów faktor może stosować wobec nich różnego rodzaju ograniczenia, np. wzrost wartości ustanawianych zabezpieczeń czy ograniczenie oferty dotyczącej stosowanych form faktoringu i dodatkowych usług.

One comment to Monitorowanie w faktoringu

  • Żanet  says:

    Czy sa jakies firmy ktore swiadcze tego rodzaju uslugi? Z gory dzieki za jakis przyklad.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>