Misja działania Agencji

Efektem powstania zarówno Agencji, jak i współtworzonych spółek, było utworzenie około 30 nowych miejsc pracy i to w zawodach dotąd nie występujących na ostrołęckim rynku pracy.

Misją działania Agencji jest tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości. W związku z tym Zarząd Agencji podejmuje działania w takich obszarach, które nie są jeszcze przedmiotem zainteresowania firm komercyjnych.

Należą do nich:- edukacja młodzieży szkolnej (tworzenie Klubów Europejskich),- doprowadzenie do wdrożenia segregacji i zagospodarowania odpadów,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>