Klauzula kasatoryjna

Czasem, w praktyce gospodarczej wykorzystywana jest tzw. „klauzula kasatoryjna”, która daje możliwość skorzystania z odstąpienia od umowy nawet wtedy, gdy wskazane w treści klauzuli przyczyny odstąpienia od umowy nie zostały zawinione przez drugą stronę.

Rozpatrując możliwości rozwiązania umowy bardzo ważne jest podkre-ślenie, że „wypowiedzenie” i „odstąpienie od umowy” nie są terminami tożsamymi.

W przypadku wypowiedzenia umowy faktoringu wszystkie świadczenia spełnione od momentu wypowiedzenia nie podlegają zwrotowi. Rodzi to oczywiście praktyczne skutki, widoczne w późniejszym okresie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>