Katalog podstawowych działań aktywizujących turystykę wiejską

Podstawowym działaniem aktywizującym rozwój turystyki w gminach nadomulwiańskich jest stworzenie organizacyjne podstaw i koordynacja rozwoju.

W zdecydowanej większości gmin położonych nad rzeką Omulew brak jest jednostek organizacyjnych, które zajmowałyby się turystyką. Ponieważ masowa turystyka nie grozi tym terenom, stąd nie ma większego uzasadnienia tworzenia takich jednostek na poszczególnych wsiach. W przedsięwzięciu związanym z zagospodarowaniem turystycznym doliny rzeki Omulwi uczestniczyć powinny wszystkie gminy (9) i powiaty (3). Najtrafniejszym rozwiązaniem organizacyjnym byłoby utworzenie związku gmin nadomulwiańskich, jako koordynatora wszystkich działań w tym przedsięwzięciu i twórcę „Programu zagospodarowania turystycznego doliny rzeki Omulew”

Istotnym zadaniem dla rozwoju turystyki sądziałania popularyzatorskie. Celem tych działań jest uświadomienie mieszkańcom wsi korzyści wynikających z turystyki, stworzenie zachęt do inwestowania w tej dziedzinie. W gminach nastawienie lokalnej społeczności do idei turystyki wiejskiej jest rozmaite. Postawy negatywne wynikająz braku świadomości i wiedzy choćby

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>