Jak złożyć wniosek u faktora? Część 1

Po pierwsze, złożone u faktora wnioski nie zawierające wszystkich nie-zbędnych danych oraz pełnej dokumentacji są traktowane do momentu ich uzupełnienia jako korespondencja. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach takie wnioski są rejestrowane.

Po drugie, po skompletowaniu wniosku faktor, w przypadku jeśli jest nim bank, zawsze zbiera informacje ze wszystkich komórek organizacyjnych, dotyczące dotychczasowych stosunków banku z faktorantem i dłużnikiem. Szczególnie dotyczy to aktualnych zobowiązań faktoranta lub grupy

związanych z nim podmiotów wobec banku, wielkości obrotów na rachunku bankowym oraz realizacji dotychczasowych zobowiązań. Po trzecie, analiza wniosków faktoringowych przypomina często zasady stosowane przez banki przy szacowaniu zdolności kredytowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>