Jak podpisać umowę faktoringu?

Aby podpisać umowę faktoringu, przedsiębiorstwo musi oczywiście wy-stawiać faktury z odroczonym terminem płatności i musi wyrazić gotowość przekazywania do obsługi całości wierzytelności. Roczny obrót firmy powinien być nie mniejszy niż np. 5 min zł, natomiast faktury nie mogą stanowić zabezpieczenia kredytów. Firma musi posiadać zdolność kredytową oraz wykazywać niską koncentrację wierzytelności przypadających na poszcze-gólnych dłużników.

W przypadku opisywanej oferty faktor preferuje firmy z określonych branż, np. artykuły odzieżowe, komputery, meble, farmaceutyki, sprzęt sportowy, kosmetyki. Jest to zresztą domeną większości instytucji faktorin- gowych, których działalność obejmuje wybrane branże, charakteryzujące się stosunkowo niewielkim ryzykiem (por. rysunek nr 11). Rzadko kiedy zatem faktorzy finansują budownictwo, hutnictwo czy górnictwo oraz przed-siębiorstwa współpracujące z tymi branżami.

Wierzytelności skupowane przez faktora powinny mieć termin wymagalności od 14 do 90 dni. Wyjątkowo, mogą być przyjmowane faktury o krótszym terminie płatności, nawet do 5 dni. Wierzytelności o terminie dłuższym niż 90 dni (ale do 120 dni) są przyjmowane po ich szczegółowym przeanalizowaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>