Inkubator przedsiębiorczości

– udzielanie pożyczek i wsparcia kapitałowego, – udzielanie wszechstronnej pomocy w przygotowaniu wniosków kredytowych, – monitorowanie stanu finansowego i sprawowanie nadzoru nad podmiotami korzystającymi z jego usług.

-4. Inkubator przedsiębiorczości – jego zadaniem jest dostarczenie nowo powstającym firmom powierzchni na działalność gospodarczą. Pomoc dotyczy także dostępu do infrastruktury techniczno-serwisowej (sekretariat, centrala telefoniczna, faks, sala seminaryjna, sieć komputerowa, biblioteka, dostęp do baz danych), pomocy finansowej (wewnętrzne fundusze pożyczkowe, kredyty), dostęp do różnego rodzaju konsultacji i doradztwa (finansowego, księgowego, prawnego i marketingowego).

-5. Mazowiecka Szkoła Ekonomiczna powstała w 1997 roku. Koncepcja szkoły zrodziła się na bazie wcześniejszych doświadczeń ORWP w pracy z bezrobotnymi oraz przedsiębiorcami. Szkoła prowadzi działalność edukacyjną w czterech placówkach – liceum zawodowym, technikach (ekonomicznym i handlowym) oraz w policealnym studium zawodowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>