Inicjatywy sprzyjające lokalnej przedsiębiorczości

Wiele czynników i barier rozwoju małych przedsiębiorstw ma charakter endogeniczny – kształtuje się ze względu na lokalne uwarunkowania i podejmowane tam działania. Właśnie takie uwarunkowania i działania są przedmiotem opracowań tego rozdziału.

Ze względu na przyjęte cele i kierunki oddziaływania lokalne przedsiębiorcze inicjatywy można pogrupować w następujący sposób:

-1. Działania skierowane na zmianę (lub wzbogacenie) kwalifikacji mieszkańców regionu (gminy, powiatu) oraz powiększanie szans znalezienia przez nich pracy 2. Przedsięwzięcia wzbogacające i unowocześniające szeroko rozumianą infrastrukturę regionu

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>