Inicjatywy samorządu miasta

Najnowszą inicjatywą nad którą Agencja intensywnie pracuje jest BIURO PORAD OBYWATELSKICH dla systemowego wspomagania obywateli w załatwianiu swoich spraw w instytucjach i urzędach. Doradcą Biura jest osoba bezrobotna, która po jednym z kursów przez pół roku pracowała w Agencj i j ako wolontariusz. To miej sce pracy utworzone zostało ze specjalnie pozyskanych na ten cel środków pomocowych. Agencja pozyskuje również środki zagraniczne na wykonywanie potrzebnych prac biurowych i stara się nimi wspomagać osoby bezrobotne i niepełnosprawne.

Ogółem Agencja wsparła zarówno w zakresie sposobów poszukiwania pracy, jak i zwykłych problemów życiowych ponad 500 osób bezrobotnych.

W 1992 roku z inicjatywy samorządu miasta Ostrołęki, przy wsparciu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie powstała AGENCAJ ROZWOJU REGIONALNEGO. Celem utworzenia Agencji było przygotowanie Ostrołęki i regionu do działania na nowych warunkach społeczno-politycznych związanych z transformacją ustrój ową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>