Inicjatywą lokalna

Za inicjatywę lokalną uznaje się „działania inicjowane przez jeden podmiot, o ile w jego wyraźnie deklarowanej intencji leży skupienie wokół założonego celu większej liczby uczestników lokalnych i poza lokalnych” .

Inicjatywą lokalnąsą wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, których celem jest zaspokojenie potrzeb publicznych poprzez tworzenie nowych instytucji, wypracowanie instrumentów i mechanizmów prowadzących do podwyższania jakości życia społeczności. Jest to przedsięwzięcie, które osiągnęło fazę co najmniej projektu przedstawionego publicznie i pewien stopień zaawansowania w realizacji .

Przy rozwiązywaniu problemów bezrobocia na lokalnych rynkach pracy, niezwykle ważne są inicjatywy samorządu terytorialnego. Gminy coraz częściej zmuszane są poprzez rosnącą skalę bezrobocia do zajmowania się losem swoich mieszkańców, podejmując różne działania, które mają ograniczać zakres bezrobocia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>