Informacje oparte na sondażowych badaniach

dane zgromadzone w bazie PUP czy też informacje oparte na sondażowych badaniach przeprowadzonych u pracodawców miały charakter podstawowy. Pozostałe miały charakter pomocniczy, ale również odegrały dużą rolę w tworzeniu katalogu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Analiza wolnych miejsc pracy w zestawieniu z zawodami bezrobotnych wykazała, że lokalny rynek pracy jest wysoce nadwyżkowy. O dużej skali deficytowości świadczy choćby fakt, że w analizowanym okresie pracodawcy zgłosili tylko 744 oferty pracy, z czego 50% to subsydiowane miejsca pracy. W 2000 r. na jedno miejsce pracy przypadało średnio 5 osób bezrobotnych.

Jasno zaiysowała się grupa zawodów nadwyżkowych, w których równolegle znajdowała się duża liczba absolwentów. Na podstawie statystyki pośrednictwa pracy wyłoniono także nieliczne zawody, które wykazywały równowagę. Wśród nich znalazły się: inżynier budownictwa, nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz, technik informatyk, spawacz ręczny gazowy i łukiem elektrycznym, elektromonter samochodowy.

Powyższy raport w zestawieniu z liczbą absolwentów w danym zawodzie, którzy ukończyli naukę w 2000 roku wykazał, że na terenie powiatu zwoleńskiego znajdują się szkoły „produkujące” potencjalnych bezrobotnych. Dotyczy to głównie Zespołu Szkół Rolniczych w Zwoleniu kształcącego absolwentów takich zawodów jak: technik technologii żywności, rolnik upraw polowych, rolnik produkcji zwierzęcej, mechanik maszyn i urządzeń rolniczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>