Gospodarstwo

Cytuję wypowiedź pani Janiny „Rozpoczynając działalność agroturysty-czną nie można stosować półśrodków. Na początku lepiej trochę stracić, aby potem zyskać. Działalność agroturystyczna, to nie tylko wynajmowanie pomieszczeń na noclegi”.

Gospodarstwo czerpać może dodatkowe dochody za przygotowane posiłki, sprzedaż własnych produktów rolnych, tj. mleka, warzyw, owoców, jaj, za przejażdżki konne lub biyczką

Nie sposób wspomnieć o pożytkach płynących z bezpośrednich kontaktów wczasowiczów z rolnikami i ich rodzinami. Wspólne obcowanie, wymiana myśli i poglądów jest dodatkowym otwarciem rolnika na świat, społeczność miejską. Dla „miastowych” jest źródłem informacji o wsi i jej problemach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>