Gospodarstwo jako obiekt agroturystyczny

Wizerunek gospodarstwa. Gospodarstwo wiejskie – zagroda wiejska pełni zarówno funkcję związaną z życiem rolnika i jego rodziny oraz produkcyjną, związaną z produkcją rolną. Połączenie tych dwóch elementów ma zasadnicze znaczenie dla pełnienia fiinkcj i usługowej czyli prowadzenia usług agroturystycznych.

Na ziemi siedleckiej występująw zasadzie tradycyjne działki zagrodowe, charaktery styczne dla gospodarstw o wielokierunkowej produkcji rolniczej, z takimi elementami jak: budynek mieszkalny, studnia, obora, śmietnik, stodoła, drwalka, szopy W gospodarstwie prowadzona jest zarówno produkcja roślinna, jak i zwierzęca, co umożliwia zapoznanie się gości z procesami produkcyjnymi i bezpośredni kontakt ze zwierzętami i roślinami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>