Gminne Centrum realizuje całą wiązkę celów.

Cel pierwszy to zbadanie potrzeb i możliwości produkcji oraz zbytu lokalnych przedsiębiorstw. Cel drugi to wykreowanie sieci liderów przedsiębiorczości, którzy będą wspierali nowo powstające firmy, wyznaczali im kierunki rozwoju, wyszukiwali nisze, w których przedsiębiorstwa te mogłyby odnaleźć swoje miejsce.

Cel trzeci to wyszukiwanie miejsc pracy na lokalnym rynku oraz kształcenie bezrobotnych dla potrzeb miejscowych przedsiębiorstw. Strukturę powołanego Centrum ilustruje poniższy schemat.

Schemat organizacyjny Gminnego Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości. Trzy wpisane w trójkącie składowe Gminnego Centrum powołane zostały przez Zarząd Gminy Warszawa-Białołęka. Pod trójkątem występują dwie jednostki samorządowe: samorząd gospodarczy – Białołęcka Izba Gospodarcza oraz samorząd gminy – Rada Gminy. Obydwie te jednostki wspierają Gminne Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>