Główne cele BIG

Główne cele BIG to: – pomoc w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych poprzez umieszczanie na stronie internetowej ofert lokalnych przedsiębiorstw,

– pomoc w organizowaniu targów i wystaw w kraju, – pomoc w uczestnictwie lokalnych przedsiębiorstw na targach i wystawach organizowanych przez partnerów samorządowych z zagranicy,

– pomoc w wyszukiwaniu rynków zbytu. Big stawia sobie też za cel aktywizację i rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez organizację doradztwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>