Fundusz gwarancyjny

Z punktu widzenia działalności faktora fundusz gwarancyjny jest wy-godną formą, dzięki której ma on gwarancję zabezpieczającą własne interesy w przypadku niespełnienia świadczenia przez dłużnika. Nie poniesie on bowiem praktycznie żadnych strat ani też dodatkowych kosztów na ściąganie zaległych kwot od dłużnika bądź faktoranta.

Fakt przyjmowania tego typu zabezpieczenia faktor tłumaczy nierzadko tym, że podpisując umowę faktoringową, zobowiązuje się do przekazania faktorantowi środków pieniężnych, na poczet przyszłych płatności od dłużników, z którymi nie prowadzi przecież żadnych interesów. Nie ma za-

tem żadnej gwarancji odzyskania zainwestowanych pieniędzy, zaś samo oświadczenie faktoranta również takiej pewności nie daje. Jednakże tego typu wnioski nie zawsze okazują się słuszne, gdyż zwyczajowo faktor przed podpisaniem umowy z przedsiębiorstwem stara się zebrać jak najwięcej rze-telnych informacji na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużników firmy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>