Forma i cechy umowy

Zawarcie umowy jest pozytywnym rezultatem podjętych między fakto-rem, faktorantem i dłużnikiem negocjacji, dotyczących świadczenia usługi faktoringu.

Umowa faktoringowa należy do umów nienazwanych, pomimo iż zawiera elementy charakterystyczne dla uregulowanych w kodeksie cywilnym umów przelewu wierzytelności i sprzedaży. Jest umową mieszaną, ponieważ poza wierzytelnością (istniejącą i przyszłą) obejmuje także czynności wiążące się z realizacją usług dodatkowych, np. marketingowych.

Treść umowy można zatem kształtować dosyć swobodnie. Pod warunkiem jednak, że będzie ona związana ściśle z naturą występujących tu relacji ekonomicznych oraz z zasadami współżycia społecznego . Obowiązujące zasady pozwalają swobodnie dobierać partnerów oraz regulować szczegółowe postanowienia, w tym zmianę poszczególnych zapisów oraz warunki rozwiązania umowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>