Finansowane wierzytelności

W wykazie tym podane są nie finansowane wierzytelności, tzn. takie, dla których nie jest udzielana zaliczka lub w przypadku wcześniejszej wypłaty zaliczki musi ona być potrącona z kolejnych składanych faktur. Zestawienie podaje również powód wycofania z finansowania danych faktur. Są to najczęściej:

-1) przeterminowane (np. ponad 60 dni) spłaty wierzytelności, 2) toczące się postępowanie sądowe, 3) reklamacje lub spłata należności bezpośrednio do faktoranta.

Często faktor za wystarczający powód do wycofania z finansowania wierzytelności uważa nadmierne opóźnienia w spłacie faktur przez danego dłużnika dla innego swojego klienta. Zdarzają się zatem sytuacje, kiedy fak- torant jest zaskakiwany przez faktora informacją o wycofaniu z finansowania faktur odbiorcy, który nie powodował do tej pory opóźnień płatniczych, z powodu braku spłaty należnej innemu klientowi faktora.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>