Category Finanse

Czego może się spodziewać faktorant

• możliwości dokonania inspekcji u faktoranta oraz gotowość dłużników do ewentualnego spotkania z przedstawicielami faktora, • wartość wierzytelności posiadanych przez faktoranta,

• zakres zainteresowania przedsiębiorstwa współpracą z faktorem (chodzi głównie o usługi dodatkowe). Dokonując wstępnej oceny możliwości przejęcia wierzytelności, faktor zwraca uwagę przede wszystkim na sytuację ekonomiczno-finansową fak-

Czytaj Więcej

Wstępna faza ustaleń

We wstępnej fazie ustaleń każdy z przyszłych partnerów handlowych przejawia wzajemne zainteresowanie stanem prawnym, kondycją majątkową i finansową stron. Musi zatem dojść do wstępnych rozmów, najczęściej z inicjatywy samego faktoranta. On bowiem składa wniosek o usługi fakto- ringowe, proponuje dłużników, których wierzytelności będą nabywane przez faktora oraz negocjuje warunki skupu tych wierzytelności.

Czytaj Więcej

Pozytywne cechy faktoringu

Uwzględniając pozytywne cechy faktoringu należy zwrócić przede wszystkim uwagę na możliwość szybkiego uzyskania środków pieniężnych za dostarczone towary (usługi), eliminowanie dzięki temu zatorów płatniczych, poprawę wskaźników ekonomicznych oraz odciążenie od czynności związanych ze ściąganiem należności od dłużników. Faktoring może mieć zatem zastosowanie szczególnie tam, gdzie firma ma stałe umowy handlowe z kontrahentami, ma nierównomiernie rozłożone zapotrzebowanie na środki pieniężne, pragnie mieć szybki dostęp do środków pieniężnych i chce zdy-scyplinować swoich kontrahentów.

Czytaj Więcej