Category Finanse

Oferta rekreacyjna

Ważne jest, aby nie wprowadzać kosztownych inwestycji, które zmieniłyby wiejski charakter gospodarstwa agroturystycznego, wiejskiego ośrodka rekreacyjnego, całej wsi.

Oferta rekreacyjna stawiać powinna na różnorodność form turystyki, bo spełnia warunki kulturowe, przyrodnicze, wypoczynkowe. Powinna także zawierać propozycje turystyki kwalifikowanej a więc kajakarstwo, wędkarstwo, łowiectwo, jeździectwo konne, wycieczki rowerowe.

Czytaj Więcej

Gospodarstwo jako obiekt agroturystyczny

Wizerunek gospodarstwa. Gospodarstwo wiejskie – zagroda wiejska pełni zarówno funkcję związaną z życiem rolnika i jego rodziny oraz produkcyjną, związaną z produkcją rolną. Połączenie tych dwóch elementów ma zasadnicze znaczenie dla pełnienia fiinkcj i usługowej czyli prowadzenia usług agroturystycznych.

Na ziemi siedleckiej występująw zasadzie tradycyjne działki zagrodowe, charaktery styczne dla gospodarstw o wielokierunkowej produkcji rolniczej, z takimi elementami jak: budynek mieszkalny, studnia, obora, śmietnik, stodoła, drwalka, szopy W gospodarstwie prowadzona jest zarówno produkcja roślinna, jak i zwierzęca, co umożliwia zapoznanie się gości z procesami produkcyjnymi i bezpośredni kontakt ze zwierzętami i roślinami.

Czytaj Więcej

Doświadczenia wielu krajów europejskich

– wydolność fizyczna, określająca liczbę turystów nie zakłócającą równowagi środowiskowej – wydolność ekologiczna, wskazująca na dopuszczalny stopień obciążenia środowiska przyrodniczego, który nie powoduje niszczenia flory i fauny

– wydolność społeczno-psychologiczna, określająca dopuszczalny stopień obciążenia mieszkańców regionu, nie powodująca destrukcji wspólnot rodzinnych i lokalnych

Czytaj Więcej

Główne cele BIG

Główne cele BIG to: – pomoc w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych poprzez umieszczanie na stronie internetowej ofert lokalnych przedsiębiorstw,

– pomoc w organizowaniu targów i wystaw w kraju, – pomoc w uczestnictwie lokalnych przedsiębiorstw na targach i wystawach organizowanych przez partnerów samorządowych z zagranicy,

– pomoc w wyszukiwaniu rynków zbytu. Big stawia sobie też za cel aktywizację i rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez organizację doradztwa.

Czytaj Więcej

Klauzule normujące

W umowach faktoringowych występują także określone klauzule normujące pewne, istotne zasady np.: 1) zasada wyłączności, w której faktor sam obejmuje wierzytelności fakto- rant nie może zatem zawierać umów z innymi instytucjami faktoringowymi,

-2) klauzula del credere, narzucająca na faktora odpowiedzialność za wy-wiązywanie się dłużnika z zobowiązań, 3) klauzula eksportowa normująca zasady zawierania umów z partnerami zagranicznymi:

Czytaj Więcej