Category Finanse

Działania promocyjne

Już dziś funkcjonują gospodarstwa (w gminie Jedwabno i Wielbark), które nie narzekają na brak gości, często zagranicznych. Standard tych gospodarstw jest bardzo wysoki. Puszczańskie gospodarstwa rozwijają się powoli (dwa utworzono w 2001 roku) i nie mają jeszcze zbyt wielu gości, choć natura obdarzyła je wielkim bogactwem. Ceny kształtują się różnie od 20 do 25 zł za nocleg od jednej osoby i 35 do 45 za nocleg wraz z posiłkami.

Czytaj Więcej

Gospodarstwo

Cytuję wypowiedź pani Janiny „Rozpoczynając działalność agroturysty-czną nie można stosować półśrodków. Na początku lepiej trochę stracić, aby potem zyskać. Działalność agroturystyczna, to nie tylko wynajmowanie pomieszczeń na noclegi”.

Gospodarstwo czerpać może dodatkowe dochody za przygotowane posiłki, sprzedaż własnych produktów rolnych, tj. mleka, warzyw, owoców, jaj, za przejażdżki konne lub biyczką

Czytaj Więcej

Na terenie powiatu gostynińskiego

Przykładem tej współpracy jest gospodyni wiejska, która jako pierwsza na terenie obecnego powiatu gostynińskiego zajęła się tą działalnością.

Pani Janina Skinder od 1992 r. prowadzi gospodarstwo agroturystyczne w miejscowości Nagodów na terenie gminy Gostynin. Za pośrednictwem ODR ukończyła m.in. kurs marketingu, bankowości, małej gastronomii, a jednocześnie korzystała z doświadczeń gospodarstw agroturystycznych na terenie kraju w ramach wyjazdów seminaryjnych oraz wyjazdów do Niemiec i Francji. Jak sama stwierdziła poprzedni budynek nie spełniał wymogów i oczekiwań turystów. W związku z tym w 1996 r. pani Janina zakupiła pustostan, który adoptowała na potrzeby gospodarstwa agroturystycznego. Jej gospodarstwo było kilkakrotnie nagradzane, było też miejscem nakręcania reportaży telewizyjnych. Działalność pani Skinder zachęciła inne kobiety. Obecnie w pobliżu znajdują się 3 gospodarstwa agroturystyczne, które ze sobą ściśle współpracują. Wynikiem tej współpracy jest m.in. sfinansowanie druku widokówek reklamujących te gospodarstwa.

Czytaj Więcej

Limity

W ramach tych limitów wyróżnia się: 1) limit odnawialny, dotyczący całego okresu finansowania jako maksymalna kwota, do jakiej firma może zadłużyć się u faktora z tytułu umów fak- toringowych,

-2) limit dzienny, czyli kwota, jaką stawia faktor na jeden dzień, 3) limit koncentracji, odnoszący się do kwoty stawianej do dyspozycji, wobec określonego dłużnika.

Wprawdzie treść podpisywanych umów jest rezultatem negocjacji pomiędzy stronami, jednak wiele zapisów sformułowanych jest przez faktorów. Dbając o własne interesy, przedsiębiorstwo powinno zatem aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu przez faktora propozycji umowy, pamiętając stale, że jej treść rodzi w konsekwencji określone skutki gospodarcze, przede wszystkim zaś finansowe.

Czytaj Więcej

Turystyka ma duże znaczenie w aktywizacji gospodarczej

Turystyka ma duże znaczenie w aktywizacji gospodarczej. Jest dziedziną, która napędza lokalną koniunkturę gospodarczą. Dochody uzyskane od tuiystów zwiększają popyt na inne artykuły i usługi. Bezrobotni mogą być zatrudnieni do różnego rodzaju prac związanych z turystyką (wypożyczanie i naprawa sprzętu wodnego, dbanie o szlaki turystyczne, miejsca widokowe czy też przy budowie parkingów oraz obiektów rekreacyjnych). Ponadto istnieje potrzeba uruchamiania sklepów, warsztatów, punktów gastronomicznych, usług transportowych, które pośrednio związane są z rozwojem tury styki.

Czytaj Więcej