Category Finanse

Turystyka ma duże znaczenie w aktywizacji gospodarczej

Turystyka ma duże znaczenie w aktywizacji gospodarczej. Jest dziedziną, która napędza lokalną koniunkturę gospodarczą. Dochody uzyskane od tuiystów zwiększają popyt na inne artykuły i usługi. Bezrobotni mogą być zatrudnieni do różnego rodzaju prac związanych z turystyką (wypożyczanie i naprawa sprzętu wodnego, dbanie o szlaki turystyczne, miejsca widokowe czy też przy budowie parkingów oraz obiektów rekreacyjnych). Ponadto istnieje potrzeba uruchamiania sklepów, warsztatów, punktów gastronomicznych, usług transportowych, które pośrednio związane są z rozwojem tury styki.

Czytaj Więcej

Główne cele BIG

Główne cele BIG to: – pomoc w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych poprzez umieszczanie na stronie internetowej ofert lokalnych przedsiębiorstw,

– pomoc w organizowaniu targów i wystaw w kraju, – pomoc w uczestnictwie lokalnych przedsiębiorstw na targach i wystawach organizowanych przez partnerów samorządowych z zagranicy,

– pomoc w wyszukiwaniu rynków zbytu. Big stawia sobie też za cel aktywizację i rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez organizację doradztwa.

Czytaj Więcej

Oferta rekreacyjna

Ważne jest, aby nie wprowadzać kosztownych inwestycji, które zmieniłyby wiejski charakter gospodarstwa agroturystycznego, wiejskiego ośrodka rekreacyjnego, całej wsi.

Oferta rekreacyjna stawiać powinna na różnorodność form turystyki, bo spełnia warunki kulturowe, przyrodnicze, wypoczynkowe. Powinna także zawierać propozycje turystyki kwalifikowanej a więc kajakarstwo, wędkarstwo, łowiectwo, jeździectwo konne, wycieczki rowerowe.

Czytaj Więcej

Działania promocyjne

Już dziś funkcjonują gospodarstwa (w gminie Jedwabno i Wielbark), które nie narzekają na brak gości, często zagranicznych. Standard tych gospodarstw jest bardzo wysoki. Puszczańskie gospodarstwa rozwijają się powoli (dwa utworzono w 2001 roku) i nie mają jeszcze zbyt wielu gości, choć natura obdarzyła je wielkim bogactwem. Ceny kształtują się różnie od 20 do 25 zł za nocleg od jednej osoby i 35 do 45 za nocleg wraz z posiłkami.

Czytaj Więcej

Gospodarstwo

Cytuję wypowiedź pani Janiny „Rozpoczynając działalność agroturysty-czną nie można stosować półśrodków. Na początku lepiej trochę stracić, aby potem zyskać. Działalność agroturystyczna, to nie tylko wynajmowanie pomieszczeń na noclegi”.

Gospodarstwo czerpać może dodatkowe dochody za przygotowane posiłki, sprzedaż własnych produktów rolnych, tj. mleka, warzyw, owoców, jaj, za przejażdżki konne lub biyczką

Czytaj Więcej