entrum Rzeźby Polskiej

Nie można też pomijać aspektów społeczno-kulturowych turystyki wiejskiej. Umożliwia ona bowiem zetknięcie się różnych światów, dwukierunkowy przepływ informacji, wymianę wartości i wyobrażeń. Środowiska wiejskie, podejmując próbę przyciągnięcia uwagi turystów, muszą umieć wyrazić i pielęgnować specyfikę swojego regionu wraz z całym bogactwem jego tradycji kulturowej.

W gminie Orońsko przywiązuje się dużą wagę do pielęgnowania tradycji kulturowej. Wykazywana jest dbałość o kulturę związanąz historią Orońska, z jej bardzo znaczącymi postaciami – znanym malarzem Józefem Brandtem, budowniczym Ksawerym Christianim i innymi.

Corocznie w Centrum Rzeźby Polskiej (funkcjonującym w posiadłości Brandta) organizowane są tzw. „imieniny Brandta”, w których biorą udział przedstawiciele świata kultury, sztuki, rodzina artysty ale również mieszkańcy. W Centrum Rzeźby Polskiej organizuje się dni otwarte i plenery rzeźbiarskie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>