Edukacja generalna

W projekcie Gminnego Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości podstawowe miejsce zajmuje program aktywizacji bezrobotnych.

Korzystając z doświadczeń duńskich ośrodków pracujących z bezrobotnymi, po modyfikacji związanej z potrzebami naszych mieszkańców, w Gminie Warszawa-Białołęka powstała propozycja programu „edukacji generalnej”.

Edukacja generalna stanowi o nowej jakości całego programu edukacyjnego. Pozwala widzieć w nim nie tylko zestaw kursów przygotowujących do opanowania konkretnych czynności, ale też zrozumieć prawa rządzące systemem ekonomicznym opartym na wolnym rynku, lepiej poznać swoje własne miejsce w tym systemie oraz nauczyć się korzystać z możliwości, których on dostarcza. Pozwala także zrozumieć generalną ideę edukacji dorosłych, która pozwala równoważyć proces degradacji umiejętności podczas wykonywanej pracy. Według doświadczeń duńskich, człowiek w procesie edukacji wzbogaca wachlarz swoich umiejętności, w procesie pracy natomiast dochodzi do ich zawężenia, zrutynizowania i obniżenia efektywności (przez co pracownik staje się mniej atrakcyjny dla pracodawcy i grozi mu utrata pracy). Okres bezrobocia traktujemy więc jako idealny moment dla podniesienia swoich kwalifikacji. Zadaniem osób prowadzących grupy będzie spowodowanie, aby uczestnicy programu postrzegali ten okres jako szansę a nie klęskę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>