Działania promocyjne

Już dziś funkcjonują gospodarstwa (w gminie Jedwabno i Wielbark), które nie narzekają na brak gości, często zagranicznych. Standard tych gospodarstw jest bardzo wysoki. Puszczańskie gospodarstwa rozwijają się powoli (dwa utworzono w 2001 roku) i nie mają jeszcze zbyt wielu gości, choć natura obdarzyła je wielkim bogactwem. Ceny kształtują się różnie od 20 do 25 zł za nocleg od jednej osoby i 35 do 45 za nocleg wraz z posiłkami.

Działania promocyjne to klucz do sukcesu turystyki. Sama atrakcyjność i wspaniałe walory terenu nie wystarczą aby turyści zaczęli korzystać i ich uroku. Musząjeszcze o nich wiedzieć. I do tego właśnie służy system promocji.

Wybór środka promocyjnego zależy od możliwości finansowych a również od rodzaju produktu turystycznego, które chce się zaoferować. Jednym z najważniejszych zagadnień jest określenie odbiorcy czyli potencjalnego klienta – turysty. Do tego służą badania marketingowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>