Działania – promocyjne i inne

Działania – promocyjne i inne – inicjowane i prowadzone przez SPiGN oraz współpracujące organizacje i instytucje sprzyjająrozwojowi agroturystyki. Świadczy

o tym wzrost ilościowy gospodarstw agroturystycznych. W roku 1993 funkcjonowało na naszym terenie ok. 50 – 60 zarejestrowanych gospodarstw, w roku 1998 – statystyki prowadzone w gminach pokazywały, że było ich ok. 100 a w roku 2001 jest ich 153.

Oczywiście istnieje znaczna liczba gospodarstw niezrzeszonych, które nie funkcjonują w żadnej ewidencji, a przyjmują w sezonie letników na zasadach agroturystycznych. Te gospodarstwa także uzyskują określone korzyści z działań prowadzonych pod patronatem stowarzyszeń lokalnych i samorządów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>