Działania mające na celu utrzymanie delikatnej równowagi

Mówiąc o środowisku przyrodniczo-kulturowym, ma się zazwyczaj na myśli region o charakterze rolniczym, o zdrowym klimacie, bez zanieczyszczeń przemysłowych, pielęgnujący własną historię i tradycję kulturową z minimum infrastruktury komunalnej, z dobrą lokalną kuchnią w której byłyby wykorzystywane artykuły żywnościowe produkowane na miejscu metodami ekologicznymi.

W gminie Orońsko, jak pisaliśmy wcześniej, przywiązuje się dużą wagę do historii i tradycji kulturowych, produkuje się zdrową żywność ale również przejawiana jest duża dbałość o infrastrukturę komunalną. Gmina jest w całości stelefonizowana i prawie w całości zwodociągowana, istnieje dość dobra sieć dróg: droga krajowa, powiatowe i gminne. Funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, gminne wysypisko wraz z zorganizowaną zbiórką odpadów. Wszystko to poprawia jakość życia mieszkańców ale może być również zachętą dla agroturystów.

Osią integrującą funkcjonowanie społeczności lokalnej muszą być działania mające na celu utrzymanie delikatnej równowagi między wymogami ochrony i wzbogacania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego a potrzebami zapewnienia ludności rodzimej godziwych dochodów. Przy tym należy uwzględnić gościnność rozumianą jako tworzenie warunków do wzajemnego transferu wiedzy i wartości między odwiedzającymi a odwiedzanymi. U podstaw tych działań musi jednak leżeć ich neutralność ekologiczna a w związku z tym, planując wprowadzenie agroturystyki, należy bardzo skrupulatnie przestrzegać wskaźników określających możliwości społeczno-przyrodnicze wykorzystania środowiska, do których należą:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>