Doświadczenia wielu krajów europejskich

– wydolność fizyczna, określająca liczbę turystów nie zakłócającą równowagi środowiskowej – wydolność ekologiczna, wskazująca na dopuszczalny stopień obciążenia środowiska przyrodniczego, który nie powoduje niszczenia flory i fauny

– wydolność społeczno-psychologiczna, określająca dopuszczalny stopień obciążenia mieszkańców regionu, nie powodująca destrukcji wspólnot rodzinnych i lokalnych

– wydolność infrastrukturalna – wyznaczająca dopuszczalny stopień obciążenia urządzeń komunalno-rekreacyjnych, nie powodująca procesu ich przyspieszonej dekapitalizacji.

Doświadczenia wielu krajów europejskich (Austria, Niemcy, Szwecja, Irlandia) wskazują na pozytywne rezultaty stosowania alternatywnych strategii w rolnictwie, m.in. agroturystyki jako antidotum na konieczność likwidowania małych gospodarstw rolnych oraz wsi w jej tradycyjnym rozumieniu. Rozwój turystyki wiejskiej stwarza również pewne szanse rozwiązania przynajmniej części problemów polskiej wsi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>