Dane dostępne w sieci

– sprawozdanie MPiPS-01 (Bezrobotni według grup zawodów i zawodów, za I i II półrocze 2000 r.), – wywiady przeprowadzone w kilku zakładach pracy funkcjonujących na terenie powiatu zwoleńskiego,

– dane dostępne w sieci INTERNET, – informacje o ofertach pracy pochodzące z ogłoszeń prasowych, – dane o lokalnym rynku pracy i zarejestrowanych osobach bezrobotnych, a także potrzebach pracodawców, które są gromadzone na podstawie wieloletnich doświadczeń pracowników PUP w Zwoleniu (pochodzą one między innymi ze spotkań bezrobotnych z pracodawcami poszukującymi kandydatów do pracy,

– z giełd pracy oraz z analizy wydanych zgód na wykonywanie pracy przez cudzoziemców na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej). Niektóre z powyższych źródeł, takie jak: sprawozdanie MPiPS-01 załącznik

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>