Czytelne zasady partycypowania gminy

W celu stworzenia warunków do inwestowania należy: – przekonać inwestorów o stabilności warunków działania, – ustalić procent pierwszych opłat z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntów,

– określić warunki zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów, – ustalić czytelne zasady partycypowania gminy we wspólnych przedsięwzięciach,

– ustalić czytelne i trwałe zasady zbywania, nabywania i zmiany nieruchomości, – wypracować zasady dotyczące trybu wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości i lokali, – wszelkie preferencje dla inwestorów ująć w odpowiednich uchwałach.

W zorganizowaniu dobrej obsługi inwestorów pomoże opracowanie tzw. przewodnika inwestycyjnego zawierającego zestaw informacji, które najbardziej inwestorów interesują. Przewodnik taki każdy potencjalny inwestor mógłby otrzymać w urzędzie gminy lub innych instytucjach zajmujących się promocją.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>