Część działań promocyjnych

– kilkudniowe rajdy konne, podczas których noclegi byłyby wyznaczane w gminnej sieci gospodarstw agroturystycznych, – organizowanie polowań z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli elit lokalnych,

– imprezy wędkarskie z nagrodami dla uczestników, – plenerowe imprezy kulturalne, – targi rolne i imprezy gospodarcze, – organizowanie spotkań religijnych.

Jest to tylko część działań promocyjnych możliwych do zorganizowania przez władze gminy, które powinny pamiętać o zapewnieniu obecności przedstawicieli mediów na organizowanych imprezach oraz zadbać o ich prezentację w prasie, radio i telewizji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>