Czego może się spodziewać faktorant

• możliwości dokonania inspekcji u faktoranta oraz gotowość dłużników do ewentualnego spotkania z przedstawicielami faktora, • wartość wierzytelności posiadanych przez faktoranta,

• zakres zainteresowania przedsiębiorstwa współpracą z faktorem (chodzi głównie o usługi dodatkowe). Dokonując wstępnej oceny możliwości przejęcia wierzytelności, faktor zwraca uwagę przede wszystkim na sytuację ekonomiczno-finansową fak-

toranta i dłużnika. Oba te podmioty powinny posiadać zdolność kredytową, sam faktoring nie powinien służyć faktorantowi jako sposób na finansowanie chronicznej zapaści. Z reguły faktor nie jest zainteresowany kontaktami z przedsiębiorstwami bez perspektyw na rozwój, a więc nie gwarantującym dłuższej współpracy. Traktowanie zatem faktoringu jako sposobu na pozbycie się „trudnych” wierzytelności, często niemożliwych do ściągnięcia nie jest właściwe. Faktoring ma bowiem służyć stałemu finansowaniu bieżącej działalności przedsiębiorstwa, a nie być sposobem otrzymania doraźnego zastrzyku finansowego, czy wręcz „egzekucji” długu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>