Budżet gminy

– w części, w której gmina przejmie zadania od wojewody, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, finansowanie przekazane zostanie wraz z zadaniami,

– budżet gminy w części dotyczącej wynajęcia pomieszczeń, opłaty za telefony, faxy, internet oraz utrzymanie części niezbędnego personelu, – samorząd gospodarczy, finansowanie przez Białołęcką Izbę Gospodarczą części niezbędnego personelu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>