Biuro Pośrednictwa Pracy

Biuro Pośrednictwa Pracy pośredniczy między poszukującymi pracy a pracodawcami poszukującymi pracowników. Biuro to również ma kierować osoby poszukujące pracy do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej. Ośrodek Aktywizacji Zawodowej to miejsce, w którym poszukujący pracy może spotkać się z prawnikiem, psychologiem, pedagogiem. Tu również uzyska wiedzę w przypadku gdy jest potencjalnym kandydatem na przyszłego biznesmena, niezbędną do tworzenia własnego przedsiębiorstwa, a także zostanie skontaktowany z Ośrodkiem Aktywizacji Przedsiębiorczości. Osoba poszukująca pracy, która nie wykazuje predyspozycji przedsiębiorczych może być skierowana na kursy doszkalające w zawodach, jakie występująw banku wolnych miejsc pracy. Osoba taka również otrzyma wsparcie psychologiczne np. z zakresu autokreacji, pedagogiczne i prawnicze. Ośrodek Aktywizacji Przedsiębiorczości to miejsce, w którym tworzony jest banie informacji:

– o wolnych miejscach pracy na lokalnym rynku, – o przedsiębiorstwach i ich możliwościach produkcyjnych, – o ofertach spływających od partnerów zagranicznych.

Ośrodek Aktywizacji Przedsiębiorczości ma za zadanie stworzyć sieć liderów przedsiębiorczości. W systemie Gminnego Centrum szczególne miejsce wyznaczono utworzonej już wcześniej samorządnej organizacji Białołęckiej Izbie Gospodarczej (BIG).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>