Bank czy instytucja faktoringowa?

W pierwszym okresie rozwoju faktoringu na rynku polskim usługi te świadczone były tylko przez banki. Porównanie ofert nie jest jednak proste ze względu na bardzo zróżnicowane, przyjęte rozwiązania dotyczące prowizji, warunków umowy itd. Poza tym banki niechętnie udzielają informacji oraz niezbyt efektywnie promują swoje nowe usługi.

Pomimo jednak ograniczonego dostępu do informacji na temat warunków świadczenia przez banki usług faktoringowych, warto pokusić się o pewne podsumowania ich oferty:

• większość banków nadal oferuje głównie faktoring niewłaściwy, • do faktoringu pełnego banki odnoszą się z dużą rezerwą, oferując go jedynie dobrze znanym klientom, posiadającym solidnych kontrahentów,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>