Analiza ofert firmy

Wnioski, jakie wysuwają się przy analizie ofert firm faktoringowych są następujące: • oferta zawiera pełną gamę usług, • większe są możliwości skorzystania z faktoringu pełnego, chociaż gwa-rantowanie wypłacalności dłużników dotyczy głównie obrotów między-narodowych,

• odsetki od zaliczek naliczane są od wykorzystanych środków, • najczęściej stosowaną formą zabezpieczenia jest weksel oraz pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym,

• brak jest prowizji przygotowawczej, zaś prowizja administracyjna liczona jest procentowo od wartości wierzytelności i pobierana jest z góry w momencie wykupu poszczególnych wierzytelności,

• istotnym elementem oferty jest faktoring eksportowy, • umowa faktoringowa może mieć charakter ciągły, • faktorzy nabywają wszystkie wierzytelności firmy bądź też wierzytelności wybranych dłużników.

Trudno jest jednoznacznie rozstrzygnąć, jakiego typu podmioty lepiej świadczą usługi faktoringowe, wydaje się jednak, że w przypadku faktorów wyspecjalizowanych w tej dziedzinie możliwości dostosowania się do ocze-kiwań i sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa są znacznie szersze.

Porównanie oferty faktoringu świadczonego przez banki i instytucje wyspecjalizowane

Faktoring niepełny właściwy dostępny jest tylko przedsiębiorstwom wysoko ocenianym przez banki Faktoring pełny i niepełny Prowizja przygotowawcza liczona od wysokości przyznanego limitu Brak prowizji przygotowawczej

Odsetki pobierane z góry Odsetki pobierane z dołu (co miesiąc, bądź w dniu płatności dłużnika). Wysokość prowizji administracyjnej usta- lanajest jako procent wartości poszczególnych wykupionych wierzytelności Prowizja administracyjna liczona jest procentowo od wartości wierzytelności

Uboga oferta usług dodatkowych Pełna gama usług. Przedmiotem faktoringu są wierzytelności do 90 dni, rzadko do 180 dni Wierzytelności nie przekraczają z reguły 90 dni

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>