Agroturystyka

Bardzo dużo uwagi przywiązuje się również do podtrzymywania rozwoju kultury ludowej. Działają dwa zespoły ludowe prezentujące zarówno obrzędowość jak i folklor śpiewany. Corocznie w lipcu organizowany jest Wojewódzki Festiwal Zespołów Prezentujących Zwyczaje i Obrzędy Ludowe, w którym biorą udział zespoły z całego Mazowsza.

Agroturystyka zakłada turystyczne zagospodarowanie istniejących już zasobów wsi, a więc: Gospodarstwa rolnego – dającego możliwość zakwaterowania i wyżywienia turysty, ale też szansę doświadczenia chłopskiego stylu życia, poznania pracy na wsi, podstaw hodowli zwierząt i roślin. Sposobów spędzania czasu wolnego, kultury ludowej

Wsi – jako wspólnoty terytorialnej umożliwiającej obserwację i uczestnictwo w życiu wsi jako całości, w kulturze wiejskiej, uczestnictwo w obrzędach ludowych, korzystanie z sieci handlowo-usługowej, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, instytucji kulturalno-oświatowych

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>