Agroturystyka jako jedna z fonu pozarolniczej aktywności

Przyjmowanie wczasowiczów wymaga także pozytywnego nastawienia rodziny rolnika do obecności obcych ludzi w domu. Często jest to powodem braku zainteresowania agroturystyką.

Również bardzo ważnym elementem tej działalności jest rynek potencjalnych wczasowiczów. W przypadku powiatu gostynińskiego szukać go trzeba w dwóch dużych aglomeracja miejskich tj. Warszawie i Łodzi. Mieszkańcy Płocka z racji swego, w przeważającej większości pochodzenia wiejskiego, w zasadzie nie korzystają z oferty agroturystycznej.

Agroturystyka jako jedna z fonu pozarolniczej aktywności gospodarczej mieszkańców wsi, zdobywa coraz szersze grono zwolenników, szczególnie wśród kobiet. One bowiem są coraz częściej izolowane z rynku pracy, a bezrobocie dotyka je w pierwszej kolejności. Prowadzenie gospodarstw agroturystycznych pozwala kobietom zdobyć nowe umiejętności, a ponadto poprawić sytuację materialną rodziny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>