AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA

Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości jest też inicjatorem powołania Kolegium Ekonomicznego Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Zadaniem Kolegium jest kształcenie studentów na studiach zawodowych w systemie zaocznym na kierunku ekonomia.

Na polu inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków działa w Ostrołęce AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO, funkcjonująca od 1997 roku jako stowarzyszenie. Jest to organizacja kobieca, tzn. utworzona przez ostrołęckie kobiety i swoimi działaniami wspierająca przede wszystkim kobiety z regionu kurpiowskiego. Podstawowym celem Agencji Rozwoju Mazowsza Północno-Wschodniego jest podnoszenie poziomu życia mieszkańców poprzez tworzenie miejsc pracy, poprawę czystości i estetyki otoczenia i nowoczesne pozaszkolne kształcenie, w szczególności w zakresie przedsiębiorczości, regionalizacji i samorządności.

Podstawowym wymogiem jaki Agencja stawia zainteresowanym jest osobiste zaangażowanie i aktywne uczestnictwo oraz chęć ustawicznego kształcenia się. W Agencji pracuje wyszkolony doradca, który o ile zachodzi potrzeba, pracuje z osobami podejmującymi działalność gospodarczą. Ważną cechąpracy Agencji z osobami pozostającymi bez pracy jest ciągłość. Każda osoba potrzebująca pomocy może uzyskać pomoc i wsparcie w tym samym miejscu i od tego samego zespołu. Wiele osób, które w jakimś okresie skorzystało z pomocy Agencji, utrzymuje z nią nadal różnorodne kontakty. Czasami jest to korzystanie z wyposażenia, wspólne dokonywanie analizy umiejętności czy predyspozycji, przygotowywanie się do rozmowy kwalifikacyjnej lub przygotowywanie dokumentów, skorzystanie z oferty w wydawnictwach lub gazetach, a czasem tylko rozmowa dotycząca aktualnej sytuacji bezrobotnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>