Agencja jest instytucją realizującą cele

Z uwagi na formę prawną – spółka akcyjna – agencja jest instytucją realizującą cele statutowe w oparciu o kapitał akcyjny i działalność

komercyjną. Ponieważ kapitał założycielski jest niewielki, generalnie nie może pełnić funkcji aktywnego inwestora w takich przedsięwzięciach jak pożyczki, udziały kapitałowe, fundusze pożyczkowe.

Pomimo tego Agencja uczestniczyła kapitałowo w przedsięwzięciach mających na celu utworzenie nowych podmiotów, m. in. Rozgłośni Radiowej Radio OKO S.A. oraz „Saldo Serwis” Spółka z o.o.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>